Szolgáltatás

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat az egyes társaságokról készülő beszámolók hitelességének vizsgálatát jelenti.

Célja, hogy a tulajdonosok, az ügyvezetés, a hitelezők és a potenciális befektetők a valós és megbízható információk alapján hozhassák meg üzleti döntéseiket, képesek legyenek átlátni a vállalkozás gazdasági-pénzügyi helyzetét.

Fontos követelmény, hogy a könyvvizsgáló ne függjön a vizsgált vállalkozástól, és így képes legyen objektív vélemény megalkotására. A könyvvizsgálatot és a könyvvizsgálók tevékenységét Magyarországon és az Európai Unióban is törvények, EU közösségi jogszabályok, és irányelvek szabályozzák, melyeket Magyarországon a Magyar Könyvvizsgálói Kamara dolgoz ki, felhasználva a nemzetközi satandardokat (IAS, US GAAP).
Könyvvizsgálóként független, szakmai véleményt alkotunk a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásai alapján a beszámolókról, az elkészített pénzügyi kimutatások megbízhatóságáról. Az ügyfeleinek a hagyományos ellenőrzésen túl szükségük van segítő tanácsokra is, melyet szakembereink a legjobb tudásuk, többéves szakmai tapasztalatuk és probléma orientált megközelítésük birtokában nyújtanak.

Oldalak