Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat az egyes társaságokról készülő beszámolók hitelességének vizsgálatát jelenti.

Célja, hogy a tulajdonosok, az ügyvezetés, a hitelezők és a potenciális befektetők a valós és megbízható információk alapján hozhassák meg üzleti döntéseiket, képesek legyenek átlátni a vállalkozás gazdasági-pénzügyi helyzetét.

Fontos követelmény, hogy a könyvvizsgáló ne függjön a vizsgált vállalkozástól, és így képes legyen objektív vélemény megalkotására. A könyvvizsgálatot és a könyvvizsgálók tevékenységét Magyarországon és az Európai Unióban is törvények, EU közösségi jogszabályok, és irányelvek szabályozzák, melyeket Magyarországon a Magyar Könyvvizsgálói Kamara dolgoz ki, felhasználva a nemzetközi satandardokat (IAS, US GAAP).
Könyvvizsgálóként független, szakmai véleményt alkotunk a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásai alapján a beszámolókról, az elkészített pénzügyi kimutatások megbízhatóságáról. Az ügyfeleinek a hagyományos ellenőrzésen túl szükségük van segítő tanácsokra is, melyet szakembereink a legjobb tudásuk, többéves szakmai tapasztalatuk és probléma orientált megközelítésük birtokában nyújtanak.

Könyvvizsgálathoz tartozó szolgáltatásaink:

  •    társaságok rendszeres és eseti könyvvizsgálata,
  •    tulajdonosi érdekvédelemhez kapcsolódó könyvvizsgálat
  •    közhasznú társaságok könyvvizsgálata
  •    pályázatok könyvvizsgálata
  •    könyvvizsgálói nyilatkozat, szakvélemény készítése
  •    társaságok alapításában, átalakulásában való közreműködés
  •    vagyon, apport és üzletrész értékelés
  •    társaságok átvilágítása.

Egy gazdasági társaságnál kötelező a könyvvizsgálat, ha

• azt a gazdasági társaság társasági szerződése előírja
• a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teszi

Amennyiben a társasági szerződés tartalmazza a könyvvizsgálati kötelezettséget, nem kell azt vizsgálni, hogy a Számv. tv. alapján nem mentesül-e a könyvvizsgálati kötelezettség alól, kötelező a könyvvizsgálat. Különösen fontos erre figyelni, amikor a könyvvizsgálati értékhatár növekszik és el kell újra bírálni, mely társaságok kötelezettek könyvvizsgálatra.

A 2012. évtől kezdődő könyvvizsgálatra érvényesen A Számv. tv. alapján nem kötelező a könyvvizsgálat, ha

  •      az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és
  •      az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt

A két feltétel együttes teljesülését a mentesség oldaláról kell vizsgálni, így több eset lehetséges:

1. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele meghaladta a 200 millió forintot, az átlagosan foglalkoztatottak száma azonban 50 fő alatt maradt, kötelező a könyvvizsgálat

2. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladta az 50 főt, az éves nettó árbevétel összege azonban 200 millió forint alatt maradt, kötelező a könyvvizsgálat